[SAMSUNG] SC-04E [Tiếng Việt] 5.1.1

Rom full, multi file, rom stock, tiếng việt

 1. h@ck
  [​IMG]

  Samsung DoCoMo Galaxy S4 SC-04E
  Rom full Samsung SC-04E 4.3 SC04EOMUBNB1

  SC04EOMUBNB1_SC04EDCMBNB1_SUADT.COM_4Files.rar
  • AP_SC04EOMUBNB1_2500161_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • BL_SC04EOMUBNB1_2500161_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • CP_SC04EOMUBNB1_2500161_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • CSC_DCM_SC04EDCMBNB1_2500161_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • JFLTE_JPN_DCM_32G.pit

  ROOT SAMSUNG SC-04E
  • CF-Auto-Root-sc04e-sc04e-sc04e.zip
  • CF-Auto-Root-sc04e-sc04e-sc04e.tar.md5

  ROM STOCK Samsung SC-04E 4.2.2
  • DCM-SC04EOMUAML2-20131204085711.zip
  • SC04EOMUAML2_SC04EDCMAML2_SC04EOMUAML2_HOME.tar.md5

  ROM STOCK Samsung SC-04E 4.3

  • DCM-SC04EOMUBNC3-20140414193026.zip
  • SC04EOMUAML2_SC04EDCMAML2_SC04EOMUAML2_HOME.tar.md5

  ROM STOCK Samsung SC-04E 4.4.2
  • DCM-SC04EOMUFOB2-20150228112507.zip
  • SC04EOMUFOB2_SC04EDCMFOB2_SC04EOMUFOB2_HOME.tar.md5
  suadt16
  dungthangmobile thích bài này.