[SAMSUNG] SM-A800i [Tiếng Việt] 6.0.1

Rom full, 4 file, firmware full, Tiếng Việt

 1. h@ck
  [​IMG]


  SAMSUNG Galaxy A8 SM-A800i
  Firmware full samsung Galaxy A8 SM-A800i
  Rom full Galaxy A8 SM-A800i
  Rom 4 file Galaxy A8 SM-A800i

  FIRMWARE, ROM TIẾNG VIỆT SAMSUNG Galaxy A8 SM-A800i 5.1.1 VÀ 6.0.1

  A800IXXU2BPG1_A800IOLB2BPG2_XXV_6.0.1.zip
  • A800IXXU2BPG1_A800IOLB2BPG2_A800IXXU1BPG1_HOME.tar.md5
  A800IXXU2APB1_A800IOLB2APB1_XXV.5.1.1.zip
  • A800IXXU2APB1_A800IOLB2APB1_A800IXXU1APB1_HOME.tar.md5

  LIST ROM - FIRMWARE FULL Galaxy A8 SM-A800i:
  A800IXXU1AOJ1_A800IOJV1AOJ1_5.1.1_UNITEDARAB_4FILES.zip - ZIP64 archive, unpacked size 2,838,818,854 bytes

  A800IXXU1AOJ1_A800IOJV1AOJ1_5.1.1_4FILES-SUADT.COM.zip
  • A8HPLTE_SEA_OPEN.pit
  • AP_A800IXXU1AOJ1_CL5880483_QB6488331_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • BL_A800IXXU1AOJ1_CL5880483_QB6488331_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CP_A800IXXU1AOJ1_CL61451_QB4085775_SIGNED.tar.md5
  • CSC_OJV_A800IOJV1AOJ1_CL5880483_QB6490428_REV00_user_mid_noship_.tar.md5

  A800IXXU2AOJ6_A800IOLB2AOJ6_5.1.1_THAILAND_4FILES.zip
  A800IXXU2AOJ6_A800IOLB2AOJ6_5.1.1_4FILES-SUADT.COM.zip - ZIP64 archive, unpacked size 2,856,073,252 bytes
  • A8HPLTE_SEA_OPEN.pit
  • AP_A800IXXU2AOJ6_CL6107475_QB6835827_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • BL_A800IXXU2AOJ6_CL6107475_QB6835827_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CP_A800IXXU1AOJ6_CL61451_QB4153027_SIGNED.tar.md5
  • CSC_OLB_A800IOLB2AOJ6_CL6107475_QB6835827_REV00_user_low_ship_.tar.md5

  Combination SAMSUNG Galaxy A8 SM-A800i
  Chỉ cần firmware, rom tiếng việt Galaxy A8 SM-A800i 20k

  Nếu bạn đã mua rom full rùi thì không cần mua tiếng việt nữa vì trong đó có luôn firmware tiếng việt SAMSUNG Galaxy A8 SM-A800i 5.1.1 và 6.0.1

Recent Updates

 1. SM-A800i
 2. SM-A800i