[SAMSUNG] SM-J120H 5.1.1

rom full, rom stock, tiếng việt, rom 4 files

 1. h@ck
  [​IMG]
  Rom stock Samsung Galaxy J1 (2016) SM-J120H 5.1.1
  Flash file này có tiếng việt
  - Nếu bạn chỉ cần rom tiếng việt vui lòng

  J120HXXU0APE1_J120HOLB0APE1_XXV.zip
  • J120HXXU0APE1_J120HOLB0APE1_J120HXXU0APD2_HOME.tar.md5

  Rom full Samsung Galaxy J1 (2016) SM-J120H 5.1.1
  ROM FULL - ROM 4 FILES - ROM MULTI FILES

  j120hxxu0apa9_j120holb0apa2_5.1.1_thailand_4files.zip
  j120hxxu0apa9_j120holb0apa2_5.1.1_4files-SUADT.COM.zip - ZIP archive, unpacked size 2,187,904,651 bytes

  • AP_J120HXXU0APA9_CL6626801_QB8234573_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • BL_J120HXXU0APA9_CL6626801_QB8234573_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CP_J120HXXU0APAA_CL6626801_QB8300916_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CSC_OLB_J120HOLB0APA2_CL6626801_QB8234573_REV00_user_low_ship_.tar.md5
  • J1X3G_HIDDEN50M.pit
  J120hxxu0apc5_j120hojv0apc1_5.1.1_unitedarab_4files.zip
  J120hxxu0apc5_j120hojv0apc1_5.1.1_4files-SUADT.COM.zip - ZIP archive, unpacked size 2,217,702,956 bytes
  • AP_J120HXXU0APC5_CL6626801_QB8889440_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • BL_J120HXXU0APC5_CL6626801_QB8889440_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CP_J120HXXU0APB3_CL175835_QB4465995_REV00.tar.md5
  • CSC_OJV_J120HOJV0APC1_CL7078393_QB8806793_REV00_user_low_ship_.tar.md5
  • J1X3G_HIDDEN50M.pit
  J120hxxu0apa1_j120hoxe0apa2_5.1.1_russia_4files.zip
  J120hxxu0apa1_j120hoxe0apa2_5.1.1_4files-SUADT.COM.zip - ZIP archive, unpacked size 2,161,229,354 bytes
  • AP_J120HXXU0APA1_CL6626801_QB7934143_REV00_user_low_ship_.tar.md5
  • BL_J120HXXU0APA1_CL6626801_QB7934143_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CP_J120HXXU0APAB_CL131957_QB4399342_REV00.tar.md5
  • CSC_OXE_J120HOXE0APA2_CL6626801_QB8250552_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • J1X3G_HIDDEN50M.pit